thanhdiepvanlang's Recent Activity

 1. thanhdiepvanlang đã trả lời vào chủ đề ADM vao xem giup.

  tks e uyen nha tai a chuyen qa cho thag ban no xem trung pet v.v ntn.h

  20/6/18 lúc 14:33
 2. thanhdiepvanlang đã trả lời vào chủ đề ADM vao xem giup.

  e kt trong 2 ngay mong 2va3-6 nv:soclam up dk trung pet sau do a gd sang nv sockill

  20/6/18 lúc 11:25
 3. thanhdiepvanlang đã trả lời vào chủ đề ADM vao xem giup.

  a k nho chjnh xac lam nhung e kt nv:soclam trong 2,3-6 xem

  20/6/18 lúc 11:22
 4. thanhdiepvanlang đã trả lời vào chủ đề ADM vao xem giup.

  e kt xem nv:soclam, sv:vanlang da gd 1 qua trung pet sang nv:sockill k nha

  20/6/18 lúc 10:35
 5. thanhdiepvanlang đã trả lời vào chủ đề ADM vao xem giup.

  e kt laj di nha trung nay la gd tu ac khac qua chu k pai nv:sockill nhat dk

  20/6/18 lúc 10:09
 6. thanhdiepvanlang đã trả lời vào chủ đề ADM vao xem giup.

  ngay 3-6 nv:soclam up dk qua trung pet db v.v sau do gd sang nv:sockill den tam 20h00 ngay 4-6 thi o thay qua trung o trong ht nv sockill...

  20/6/18 lúc 10:08
 7. thanhdiepvanlang đã trả lời vào chủ đề ADM vao xem giup.

  ngay 3-6 nv:soclam nhat dk qa trung pet db,xong a gd sang nv;sockill e kt laj dj

  20/6/18 lúc 10:04
 8. thanhdiepvanlang đã trả lời vào chủ đề Boa Loi mat qua trung.

  adm dj ngi mat zuj...

  19/6/18 lúc 10:20